//-->

Bu Pencereyi Kapat

Mehmet Emin Yurdakul

Mehmet Emin Yurdakul, 13 Mayıs 1869 tarihinde  İstanbulda dünyaya geldi.. 14 Ocak 1944 tarihinde ise İstanbulda hayata gözlerini yumdu. Milli Edebiyat  ve Türkçülük akımının en büyük temsilcisilerinden biridir. Mektebi Mülkiyenin idadi bölümünden ayrıldı. Daha sonra devlet memurluğu yaptı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Şiirleriyle İstanbul hükümetini eleştirince 1907 yılında Erzurum rüsumat nazırlığına tayini çıkarıldı ve böylece İstanbuldan uzaklaştırıldı. İkinci Meşrutiyetin ilanının akabinde aynı görevle bu defa Trabzona gönderildi. 31 Mart Olayından sonra 13 Nisan 1909'da İstanbula çağrıldı. Bahriye Nezareti Müsteşarlığı'na atandı. Hicaz ve Sivasta valilik görevinde bulundu. 1910 yılında İstanbul'a geri döndü. Türk Yurdu Cemiyeti ve Türk Ocağının kurucuları arasında yer aldı. Türk Yurdu dergisinin yayın sorumluluğunu üzerine aldı. İttihat ve Terakki ile anlaşmazlığa düşünce 1912 yılında Erzurum Valiliği'nden emekliye ayrıldı. 1914'te Osmanlı Meclis-i Mebusanında Musul milletvekili oldu. Aralık 1919'da Türk Fırkası'nı kurdu. İstanbul'un işgalinin akabinde 1921'de Anadolu'ya geçti. Antalya, Adana, İzmir illeri çevresinde çalıştı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Şarkikarahisar, sonra da Urfa ve İstanbul milletvekili oldu. Mehmet Emin Yurdakul, yaşamını yitirene  dek milletvekilliği yaptı. Yazmaya şiirle başladı. İlk şiiri 1897de Servet-i Fünun dergisinde yayınlandı. Devrinin şiir anlayaşının dışına çıktı, hece ölçüsüne dayalı yalın bir Türkçe kullandı. Türk edebiyatına halkın sesini getiren gerçekçi bir şair olarak değerlendirildi. Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına karşı Türkçülüğü savunan şiirler yazdı. Coşku, ulusal duygular, kahramanlık, yüreklendirme ve öğreticilik öğelerini ön plana çıkardı. Şiire şekil yenilikleri de getirdi. Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizeden kurulu şiirler yazdı. Milli edebiat akımı ve Türkçülüğün önde gelen temsilcileri arasında yer aldı. "Türk Şairi", "Milli Şair" ünvanı ile tanınır..


ESERLERİ :

ŞİİR :
Türkçe Şiirler (1899-1918)
Türk Sazı (1914)
Ey Türk Uyan (1914)
Tan Sesleri (1915, 1956)
Ordunun Destanı (1915)
Dicle Önünde (1916)
Hastabakıcı Hanımlar (1917)
Turana Doğru (1918)
Zafer Yolunda (1918)
İsyan ve Dua (1918)
Aydın Kızları (1919)
Mustafa Kemal (1928, şiir ve düzyazı)
Ankara (1939)

DÜZYAZI :
Fazilet ve Asalet (1890)
Türkün Hukuku (1919)
Kral Corca (1923)
Danteye (1928)

Bugün 18 ziyaretçi (138 klik) kişi burdaydı!

Categories

  • birresim birresim
    • birresim
    • birresim
  • birresim
  • birresim
  • birresim
  • birresim
  • birresim

www.yazarvesair.tr.gg
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=